ΔημοσιευσειΣ


Περιοδικά
J1. A. Papadakis, E. Chaniotakis, P. Giannakakis, N. Tselikas, I. Venieris "Parlay-based Service Provision in Circuit- and Packet-switched Telecommunications Networks", International Journal of Communication Systems, IJCS, Vol.17 (1), pp. 63-83, Jan 2004 (Wiley), DOI: 10.1002/dac.v17:1.
Ετεροαναφορές: 5
2004
J2. N. Tselikas, E. Koutsoloukas, S. Kapellaki, E. Chaniotakis and I. Venieris, "An OSA/Parlay based Middleware architecture for Location Based Services", Journal of Personal Wireless Communications, Volume 30, Issue 2 - 4, p.p. 247 - 265 Sep. 2004, (Springer), DOI: 10.1023/B:WIRE.0000049403.07867.0b.
Ετεροαναφορές: 10
2004
J3. C. I. Katsigiannis, D. A. Kateros, E. A. Koutsoloukas, N. D. Tselikas, I. S. Venieris, "Architecture for reliable service discovery and delivery in MANETs based on power management employing SLP extensions", IEEE Wireless Communications Magazine, Volume 13, No 5, p.p. 90 - 95, October 2006, DOI: 10.1109/WC-M.2006.250364.
Ετεροαναφορές: 14
2006
J4. N. Tselikas, S. Kapellaki, E. Koutsoloukas, G. Prezerakos and I. Venieris, "OSA/Parlay based middleware architecture and performance analysis for homogeneous service provision in Next Generation Networks", Computer Communications Journal (Elsevier), Volume 30, Issue 3, p.p. 564-576, February 2007, DOI: 10.1016/j.comcom.2005.11.016.
Ετεροαναφορές: 2
2007
J5. N. D. Tselikas, N. L. Dellas, E. A. Koutsoloukas, S. H. Kapellaki, I. S. Venieris, "Distributed Service Provision using Open APIs-based middleware: "OSA/Parlay vs. JAIN" Performance Evaluation Study", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 80, Issue 5, p.p. 765-777, May 2007, DOI: 10.1016/j.jss.2006.06.035.
Ετεροαναφορές: 12
2007
J6. G. V. Lioudakis, E. A. Koutsoloukas, N. L. Dellas, N. D. Tselikas, S. H. Kapellaki, G. N. Prezerakos, D. I. Kaklamani, I. S. Venieris, "A Middleware Architecture for Privacy Protection", Computer Network Journal (Elsevier), Volume 51, Issue 16, p.p. 4679-4696, November 2007, DOI: 10.1016/j.comnet.2007.06.010.
Ετεροαναφορές: 63
2007
J7. N. Pleros, K. Tsagkaris, N. D. Tselikas, "A moving extended cell concept for seamless communication in 60 GHz radio-over-fiber networks," IEEE Communications Letters, vol.12, no.11, pp.852-854, November 2008, DOI: 10.1109/LCOMM.2008.080843.
Ετεροαναφορές: 33
2008
J8. C. A. Papagianni, N. D. Tselikas, E. A Kosmatos, S. Papapanagiotou, I. S Venieris "Performance evaluation study for QoS-aware triple play services over entry-level xDSL connections", Journal of Network and Computer Applications (Elsevier), Volume 32, Issue 1, January 2009, Pages 215-225, DOI: 10.1016/j.jnca.2008.03.006.
Ετεροαναφορές: 14
2009
J9. N. Pleros, K. Vyrsokinos, K. Tsagkaris, N.D. Tselikas, "A 60 GHz Radio-Over-Fiber Network Architecture for Seamless Communication With High Mobility", IEEE Journal of Lightwave Technology, Volume: 27, Issue: 12, pp. 1957-1967, June 15, 2009, DOI: 10.1109/JLT.2009.2022505.
Ετεροαναφορές: 100
2009
J10. Georgia M. Kapitsaki, George N. Prezerakos, Nikolaos D. Tselikas, Iakovos S. Venieris, "Context-aware service engineering: A survey", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 82, Issue 8, Pages 1285-1297, August 2009, DOI: 10.1016/j.jss.2009.02.026.
Ετεροαναφορές: 152
2009
J11. C. Papagianni, K. Papadopoulos, C. Pappas, N. D. Tselikas, D. Kaklamani, I. S. Venieris "Particle Swarm Optimization for Communication Network Design", Analele Universitatii din Timisoara, Seria Matematica-Informatica, Volume XLVII, Issue 2, pp. 65-94, 2011.
Ετεροαναφορές:  -
2011
J12. Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas, Anthony C. Boucouvalas "Integrating RFIDs and Smart Objects into a Unified Internet of Things Architecture", Journal of Advances in Internet of Things, Vol.1 No.1, pp.5-12, 2011, DOI: 10.4236/ait.2011.11002
Ετεροαναφορές: 239
2011
J13. Ioannis K. Chaniotis, Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Nikolaos D. Tselikas, "Is Node.js a viable option for building modern web applications? A performance evaluation study", Computing, Springer, pp. 1-22, March 2014, DOI: 10.1007/s00607-014-0394-9.
Ετεροαναφορές: 120
2014
J14. Georgia M. Kapitsaki, Nikolaos D. Tselikas and Ioannis E. Foukarakis, "An insight into license tools for open source software systems", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 102, Pages 72-87, April 2015, DOI: 10.1016/j.jss.2014.12.050.
Ετεροαναφορές: 44
2015
J15. Nikolaos D. Tselikas, Evangelos A. Kosmatos, Nikos C. Sagias, "Packet loss optimization applying handoff algorithms in high-mobility radio-over-fiber networks A mathematical analysis," The Mediterranean Journal of Computers and Networks, pp.390-399, Vol. 11, No. 4, 2015.
Ετεροαναφορές:  -
2015
J16. Evangelos A. Kosmatos and Nikolaos D. Tselikas, "Dominant handover algorithms for vehicular Radio-over-Fiber networks at 60 GHz: A performance evaluation study", Performance Evaluation (Elsevier), Vol. 102, Pages 21-33, Aug. 2016, DOI: 10.1016/j.peva.2016.05.001
Ετεροαναφορές:  -
2016
J17. Georgia M. Kapitsaki, Frederik Kramer and Nikolaos D. Tselikas, "Automating the license compatibility process in open source software with SPDX", Journal of Systems and Software (Elsevier), Vol. 131, Pages 386-401, Sept. 2017, DOI: 10.1016/j.jss.2016.06.064
Ετεροαναφορές: 25
2017
J18. Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Nikolaos D. Tselikas and Georgia M. Kapitsaki, "Enhancing C/C++ based OSS development and discoverability with CBRJS: A Rust/Node. js/WebAssembly framework for repackaging legacy codebases", Journal of Systems and Software (Elsevier), Vol. 157, Nov. 2019, DOI: 10.1016/j.jss.2019.110395
Ετεροαναφορές: 1
2019
J19. T. S. Sklirou, A. Andreopoulou, A. Georgaki, N. D. Tselikas, "Introducing Secondary Education Students to Programming through Sound Alerts", European Journal of Engineering Research and Science, Vol. 5(12), Dec. 2020, DOI: 10.24018/ejers.2020.5.12.2298
Ετεροαναφορές: 1
2020