ΔημοσιευσειΣ

Κεφάλαια Βιβλίων

ΒC1. "Πρωτόκολλα του Στρώματος Εφαρμογής" δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Τεχνολογίες Διαδικτύου», Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Ευγενία Νικολούζου, 2006, εκδόσεις Τζιόλα (ISBN 960-418-104-1).

ΒC2. "Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (DSL)" δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Δίκτυα Ευρείας Ζώνης»,
Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, 2007, εκδόσεις Τζιόλα (ISBN 960-418-103-3).

ΒC3. "Ασύρματη Ευρυζωνικότητα" δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Δίκτυα Ευρείας Ζώνης»,
Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, 2007, εκδόσεις Τζιόλα (ISBN 960-418-103-3).

ΒC4. Nikolaos D. Tselikas, Georgia M. Kapitsaki, Dimitrios Makris, Iakovos S. Venieris "Open APIs and Protocols for Services and Applications in Telecoms", edited by In Lee, Handbook of Research on Telecommunications Planning and Management for Business (IGI Global), February 2009, ISBN: 978-1-60566-194-0.

ΒC5. G. N. Prezerakos, N. D. Tselikas and I. S. Venieris "Distributed Intelligent Network",
The handbook of Technology Management, edited by Hossein Bidgoli, (John Wiley & Sons, Inc), 931 pages, February 2010, ISBN: 978-0-470-24948-2.

ΒC6. G. M. Kapitsaki, G. N. Prezerakos and N. D. Tselikas "Context-aware Web Service Development: Methodologies and Approaches", Enabling Context-Aware Web Services: Methods, Architectures, and Technologies, edited by Dr Michael Sheng, Dr Jian Yu and Prof Dr Schahram Dustdar, CRC Press/Taylor and Francis Group, number of pages: 558, ISBN: 978-1-43980-985-3, May 06, 2010.