ΔημοσιευσειΣ

Βιβλία

Β1. Γεώργιος Σ. Τσελίκης, Νικόλαος Δ. Τσελίκας "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Α' Έκδοση, Απρίλιος 2010 (αυτοέκδοση), 615 σελίδες, ISBN: 978-960-93-1961-4.

example1

Β2. Γεώργιος Σ. Τσελίκης, Νικόλαος Δ. Τσελίκας "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Β' Έκδοση, Μάιος 2012 (αυτοέκδοση), 624 σελίδες, ISBN: 978-960-93-1961-4.

example2

Β3. George S. Tselikis and Nikolaos D. Tselikas "C: From Theory to Practice", Φεβρουάριος 2014, CRC Press - Taylor and Francis Group, 528 σελίδες, ISBN-10: 1482214504, ISBN-13: 978-1-4822-1450-5.
Περισσότερες πληροφορίες: CRC Press - Taylor and Francis Group

example3

Β4. Γεώργιος Σ. Τσελίκης, Νικόλαος Δ. Τσελίκας "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γ' Έκδοση, Ιούλιος 2016, 832 σελίδες, ISBN: 978-960-93-1961-4.
Περισσότερες πληροφορίες: www.c4all.gr

example4

Β5. George S. Tselikis and Nikolaos D. Tselikas "C: From Theory to Practice", Δεύτερη έκδοση, Ιούνιος 2017, CRC Press - Taylor and Francis Group, 696 σελίδες, ISBN: 978-1-1386-3600-2.
Περισσότερες πληροφορίες: CRC Press - Taylor and Francis Group

example5