ΔημοσιευσειΣ


Περιοδικά
J1. A. Papadakis, E. Chaniotakis, P. Giannakakis, N. Tselikas, I. Venieris "Parlay-based Service Provision in Circuit- and Packet-switched Telecommunications Networks", International Journal of Communication Systems, IJCS, Vol.17 (1), pp. 63-83, Jan 2004 (Wiley), DOI: 10.1002/dac.v17:1.
Ετεροαναφορές: 7
2004
J2. N. Tselikas, E. Koutsoloukas, S. Kapellaki, E. Chaniotakis and I. Venieris, "An OSA/Parlay based Middleware architecture for Location Based Services", Journal of Personal Wireless Communications, Volume 30, Issue 2 - 4, p.p. 247 - 265 Sep. 2004, (Springer), DOI: 10.1023/B:WIRE.0000049403.07867.0b.
Ετεροαναφορές: 10
2004
J3. C. I. Katsigiannis, D. A. Kateros, E. A. Koutsoloukas, N. D. Tselikas, I. S. Venieris, "Architecture for reliable service discovery and delivery in MANETs based on power management employing SLP extensions", IEEE Wireless Communications Magazine, Volume 13, No 5, p.p. 90 - 95, October 2006, DOI: 10.1109/WC-M.2006.250364.
Ετεροαναφορές: 14
2006
J4. N. Tselikas, S. Kapellaki, E. Koutsoloukas, G. Prezerakos and I. Venieris, "OSA/Parlay based middleware architecture and performance analysis for homogeneous service provision in Next Generation Networks", Computer Communications Journal (Elsevier), Volume 30, Issue 3, p.p. 564-576, February 2007, DOI: 10.1016/j.comcom.2005.11.016.
Ετεροαναφορές: 2
2007
J5. N. D. Tselikas, N. L. Dellas, E. A. Koutsoloukas, S. H. Kapellaki, I. S. Venieris, "Distributed Service Provision using Open APIs-based middleware: "OSA/Parlay vs. JAIN" Performance Evaluation Study", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 80, Issue 5, p.p. 765-777, May 2007, DOI: 10.1016/j.jss.2006.06.035.
Ετεροαναφορές: 11
2007
J6. G. V. Lioudakis, E. A. Koutsoloukas, N. L. Dellas, N. D. Tselikas, S. H. Kapellaki, G. N. Prezerakos, D. I. Kaklamani, I. S. Venieris, "A Middleware Architecture for Privacy Protection", Computer Network Journal (Elsevier), Volume 51, Issue 16, p.p. 4679-4696, November 2007, DOI: 10.1016/j.comnet.2007.06.010.
Ετεροαναφορές: 66
2007
J7. N. Pleros, K. Tsagkaris, N. D. Tselikas, "A moving extended cell concept for seamless communication in 60 GHz radio-over-fiber networks," IEEE Communications Letters, vol.12, no.11, pp.852-854, November 2008, DOI: 10.1109/LCOMM.2008.080843.
Ετεροαναφορές: 33
2008
J8. C. A. Papagianni, N. D. Tselikas, E. A Kosmatos, S. Papapanagiotou, I. S Venieris "Performance evaluation study for QoS-aware triple play services over entry-level xDSL connections", Journal of Network and Computer Applications (Elsevier), Volume 32, Issue 1, January 2009, Pages 215-225, DOI: 10.1016/j.jnca.2008.03.006.
Ετεροαναφορές: 15
2009
J9. N. Pleros, K. Vyrsokinos, K. Tsagkaris, N.D. Tselikas, "A 60 GHz Radio-Over-Fiber Network Architecture for Seamless Communication With High Mobility", IEEE Journal of Lightwave Technology, Volume: 27, Issue: 12, pp. 1957-1967, June 15, 2009, DOI: 10.1109/JLT.2009.2022505.
Ετεροαναφορές: 105
2009
J10. Georgia M. Kapitsaki, George N. Prezerakos, Nikolaos D. Tselikas, Iakovos S. Venieris, "Context-aware service engineering: A survey", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 82, Issue 8, Pages 1285-1297, August 2009, DOI: 10.1016/j.jss.2009.02.026.
Ετεροαναφορές: 160
2009
J11. C. Papagianni, K. Papadopoulos, C. Pappas, N. D. Tselikas, D. Kaklamani, I. S. Venieris "Particle Swarm Optimization for Communication Network Design", Analele Universitatii din Timisoara, Seria Matematica-Informatica, Volume XLVII, Issue 2, pp. 65-94, 2011.
Ετεροαναφορές:  -
2011
J12. Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas, Anthony C. Boucouvalas "Integrating RFIDs and Smart Objects into a Unified Internet of Things Architecture", Journal of Advances in Internet of Things, Vol.1 No.1, pp.5-12, 2011, DOI: 10.4236/ait.2011.11002
Ετεροαναφορές: 292
2011
J13. Ioannis K. Chaniotis, Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Nikolaos D. Tselikas, "Is Node.js a viable option for building modern web applications? A performance evaluation study", Computing, Springer, pp. 1-22, March 2014, DOI: 10.1007/s00607-014-0394-9.
Ετεροαναφορές: 147
2014
J14. Georgia M. Kapitsaki, Nikolaos D. Tselikas and Ioannis E. Foukarakis, "An insight into license tools for open source software systems", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 102, Pages 72-87, April 2015, DOI: 10.1016/j.jss.2014.12.050.
Ετεροαναφορές: 52
2015
J15. Nikolaos D. Tselikas, Evangelos A. Kosmatos, Nikos C. Sagias, "Packet loss optimization applying handoff algorithms in high-mobility radio-over-fiber networks A mathematical analysis," The Mediterranean Journal of Computers and Networks, pp.390-399, Vol. 11, No. 4, 2015.
Ετεροαναφορές:  -
2015
J16. Evangelos A. Kosmatos and Nikolaos D. Tselikas, "Dominant handover algorithms for vehicular Radio-over-Fiber networks at 60 GHz: A performance evaluation study", Performance Evaluation (Elsevier), Vol. 102, Pages 21-33, Aug. 2016, DOI: 10.1016/j.peva.2016.05.001
Ετεροαναφορές:  -
2016
J17. Georgia M. Kapitsaki, Frederik Kramer and Nikolaos D. Tselikas, "Automating the license compatibility process in open source software with SPDX", Journal of Systems and Software (Elsevier), Vol. 131, Pages 386-401, Sept. 2017, DOI: 10.1016/j.jss.2016.06.064
Ετεροαναφορές: 44
2017
J18. Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Nikolaos D. Tselikas and Georgia M. Kapitsaki, "Enhancing C/C++ based OSS development and discoverability with CBRJS: A Rust/Node. js/WebAssembly framework for repackaging legacy codebases", Journal of Systems and Software (Elsevier), Vol. 157, Nov. 2019, DOI: 10.1016/j.jss.2019.110395
Ετεροαναφορές: 3
2019
J19. T. S. Sklirou, A. Andreopoulou, A. Georgaki, N. D. Tselikas, "Introducing Secondary Education Students to Programming through Sound Alerts", European Journal of Engineering Research and Science, Vol. 5(12), Dec. 2020, DOI: 10.24018/ejers.2020.5.12.2298
Ετεροαναφορές: 2
2020
J20. Kleanthis G. Gatziolis, Nikolaos D. Tselikas and Ioannis D. Moscholios, "Adaptive User Profiling in E-Commerce and Administration of Public Services", Future Internet 2022, Vol. 14(5), 144. DOI: https://doi.org/10.3390/fi14050144
Ετεροαναφορές: 7
2022
J21. Konstantinos I. Roumeliotis and Nikolaos D. Tselikas, "Evaluating Progressive Web App Accessibility for People with Disabilities". Network. 2022; 2(2): 350-369. DOI: https://doi.org/10.3390/network2020022
Ετεροαναφορές: 12
2022
J22. Konstantinos I. Roumeliotis, Nikolaos D. Tselikas and Christos Tryfonopoulos, "Greek Hotels’ Web Traffic: A Comparative Study Based on Search Engine Optimization Techniques and Technologies". Digital 2 (3), 379-400. DOI: https://doi.org/10.3390/digital2030021
Ετεροαναφορές: 4
2022
J23. Konstantinos I. Roumeliotis, Nikolaos D. Tselikas and Dimitrios K. Nasiopoulos, "Airlines’ Sustainability Study Based on Search Engine Optimization Techniques and Technologies". Sustainability 2022, Vol 14 (18), 11225. DOI: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11225
Ετεροαναφορές: 9
2022
J24. Konstantinos I. Roumeliotis and Nikolaos D. Tselikas, "An effective SEO techniques and technologies guide-map". Journal of Web Engineering, Vol 21, Issue 5, pp. 1603–1650 . DOI: https://doi.org/10.13052/jwe1540-9589.21510
Ετεροαναφορές: 8
2022
J25. Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou and Nikolaos D Tselikas, "Complementing JavaScript in High-Performance Node.js and Web Applications with Rust and WebAssembly". Electronics, 11 (19), 3217, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics11193217
Ετεροαναφορές: 8
2022
J26. Georgia M. Kapitsaki, Nikolaos D Tselikas, Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Maria Papoutsoglou, "Help me with this: A categorization of open source software problems". Information and Software Technology (Elsevier), Vol 152, Dec. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107034
Ετεροαναφορές: 3
2022
J27. Konstantinos I. Roumeliotis and Nikolaos D. Tselikas, "ChatGPT and Open-AI Models: A Preliminary Review". Future Internet 2023, Vol. 15(6), 192. DOI: https://doi.org/10.3390/fi15060192
Ετεροαναφορές: 97
2023
J28. Orestis N. Zestas, Dimitrios N. Soumis, Kyriakos D. Kyriakou, Kyriaki Seklou and Nikolaos D. Tselikas, "A computer-vision based hand rehabilitation assessment suite". AEU-International Journal of Electronics and Communications (Elsevier) 2023, Vol. 169, DOI: https://doi.org/10.1016/j.aeue.2023.154762
Ετεροαναφορές: 3
2023
J29. Kyriaki Seklou, Panagiotis Kokkinos, Vassilis Poulopoulos and Nikolaos D Tselikas, "SENITY: An emulator for smart energy management of 5G-connected households". AEU-International Journal of Electronics and Communications (Elsevier) 2023, Vol. 169, DOI: https://doi.org/10.1016/j.aeue.2023.154757
Ετεροαναφορές:  -
2023
J30. Orestis N. Zestas and Nikolaos D. Tselikas, "Sollerman Hand Function Sub-Test “Write with a Pen”: A Computer-Vision-Based Approach in Rehabilitation Assessment". Sensors 2023, Vol. 23(14), 6449. DOI: https://doi.org/10.3390/s23146449
Ετεροαναφορές: 2
2023
J31. Konstantinos I. Roumeliotis, Nikolaos D. Tselikas and Dimitrios K. Nasiopoulos, "Unveiling Sustainability in Ecommerce: GPT-Powered Software for Identifying Sustainable Product Features". Sustainability 2023, Vol. 15(15), 12015. DOI: https://doi.org/10.3390/su151512015
Ετεροαναφορές: 1
2023
J32. P. Syringas, T. Economopoulos, I. Kouris, I. Kakkos, G. Papagiannis, A. Triantafyllou, N. D. Tselikas, G. K. Matsopoulos, D. I. Fotiadis, "Rehabotics: A Comprehensive Rehabilitation Platform for Post-Stroke Spasticity, Incorporating a Soft Glove, a Robotic Exoskeleton Hand and Augmented Reality Serious Games". Engineering Proceedings 2023, Vol. 50(1), 2. DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2023050002
Ετεροαναφορές:  -
2023
J33. P.I. Philippopoulos, I.C. Drivas, N.D. Tselikas, K.N. Koutrakis, E. Melidi, D. Kouis, "A Holistic Approach for Enhancing Museum Performance and Visitor Experience". Sensors 2024, Vol. 24(3), 966. DOI: https://doi.org/10.3390/s24030966
Ετεροαναφορές:  -
2024
J34. Konstantinos I. Roumeliotis, Nikolaos D. Tselikas and Dimitrios K. Nasiopoulos, "LLMs in e-commerce: A comparative analysis of GPT and LLaMA models in product review evaluation". Natural Language Processing Journal, Volume 6, March 2024, 100056. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nlp.2024.100056
Ετεροαναφορές: 1
2024