ΔημοσιευσειΣO Δρ. Nικόλαος Δ. Τσελίκας έχει πάνω από 80 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά, Συνέδρια, Βιβλία και Κεφάλαια Βιβλίων και το έργο του συγκεντρώνει 1310 ετεροαναφορές (πηγή: google.scholar).

Βιβλία

Β1. Γεώργιος Σ. Τσελίκης, Νικόλαος Δ. Τσελίκας "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Απρίλιος 2010 (αυτοέκδοση), 615 σελίδες, ISBN: 978-960-93-1961-4.

Β2. Γεώργιος Σ. Τσελίκης, Νικόλαος Δ. Τσελίκας "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Μάιος 2012 (αυτοέκδοση), 624 σελίδες, ISBN: 978-960-93-1961-4.

Β3. George S. Tselikis, Nikolaos D. Tselikas "C: From Theory to Practice", Φεβρουάριος 2014 (CRC Press), 528 σελίδες, ISBN-10: 1482214504, ISBN-13: 978-1-4822-1450-5.
Περισσότερες πληροφορίες: CRC Press - Taylor and Francis Group

Β4. Γεώργιος Σ. Τσελίκης, Νικόλαος Δ. Τσελίκας "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Ιούλιος 2016, 832 σελίδες, ISBN: 978-960-93-1961-4.
Περισσότερες πληροφορίες: www.c4all.gr

Β5. George S. Tselikis, Nikolaos D. Tselikas "C: From Theory to Practice", Δεύτερη έκδοση, Ιούνιος 2017 (CRC Press), 696 pages, ISBN: 978-1-1386-3600-2.
More info at: CRC Press - Taylor and Francis Group
Ετεροαναφορές: 8

Β6. Γεώργιος Σ. Τσελίκης, Νικόλαος Δ. Τσελίκας "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Ιούνιος 2023, 888 σελίδες, ISBN: 978-618-86762-0-6.
Περισσότερες πληροφορίες: www.c4all.gr

Κεφάλαια Βιβλίων

ΒC1. "Πρωτόκολλα του Στρώματος Εφαρμογής" δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Τεχνολογίες Διαδικτύου», Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Ευγενία Νικολούζου, 2006, εκδόσεις Τζιόλα (ISBN 960-418-104-1).

ΒC2. "Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (DSL)" δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Δίκτυα Ευρείας Ζώνης»,
Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, 2007, εκδόσεις Τζιόλα (ISBN 960-418-103-3).

ΒC3. "Ασύρματη Ευρυζωνικότητα" δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Δίκτυα Ευρείας Ζώνης»,
Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, 2007, εκδόσεις Τζιόλα (ISBN 960-418-103-3).

ΒC4. Nikolaos D. Tselikas, Georgia M. Kapitsaki, Dimitrios Makris, Iakovos S. Venieris "Open APIs and Protocols for Services and Applications in Telecoms", edited by In Lee, Handbook of Research on Telecommunications Planning and Management for Business (IGI Global), February 2009, ISBN: 978-1-60566-194-0.

ΒC5. G. N. Prezerakos, N. D. Tselikas and I. S. Venieris "Distributed Intelligent Network",
The handbook of Technology Management, edited by Hossein Bidgoli, (John Wiley & Sons, Inc), 931 pages, February 2010, ISBN: 978-0-470-24948-2.

ΒC6. G. M. Kapitsaki, G. N. Prezerakos and N. D. Tselikas "Context-aware Web Service Development: Methodologies and Approaches", Enabling Context-Aware Web Services: Methods, Architectures, and Technologies, edited by Dr Michael Sheng, Dr Jian Yu and Prof Dr Schahram Dustdar, CRC Press/Taylor and Francis Group, number of pages: 558, ISBN: 978-1-43980-985-3, May 06, 2010.

Περιοδικά
J1. A. Papadakis, E. Chaniotakis, P. Giannakakis, N. Tselikas, I. Venieris "Parlay-based Service Provision in Circuit- and Packet-switched Telecommunications Networks", International Journal of Communication Systems, IJCS, Vol.17 (1), pp. 63-83, Jan 2004 (Wiley), DOI: 10.1002/dac.v17:1.
Ετεροαναφορές: 6
2004
J2. N. Tselikas, E. Koutsoloukas, S. Kapellaki, E. Chaniotakis and I. Venieris, "An OSA/Parlay based Middleware architecture for Location Based Services", Journal of Personal Wireless Communications, Volume 30, Issue 2 - 4, p.p. 247 - 265 Sep. 2004, (Springer), DOI: 10.1023/B:WIRE.0000049403.07867.0b.
Ετεροαναφορές: 10
2004
J3. C. I. Katsigiannis, D. A. Kateros, E. A. Koutsoloukas, N. D. Tselikas, I. S. Venieris, "Architecture for reliable service discovery and delivery in MANETs based on power management employing SLP extensions", IEEE Wireless Communications Magazine, Volume 13, No 5, p.p. 90 - 95, October 2006, DOI: 10.1109/WC-M.2006.250364.
Ετεροαναφορές: 14
2006
J4. N. Tselikas, S. Kapellaki, E. Koutsoloukas, G. Prezerakos and I. Venieris, "OSA/Parlay based middleware architecture and performance analysis for homogeneous service provision in Next Generation Networks", Computer Communications Journal (Elsevier), Volume 30, Issue 3, p.p. 564-576, February 2007, DOI: 10.1016/j.comcom.2005.11.016.
Ετεροαναφορές: 2
2007
J5. N. D. Tselikas, N. L. Dellas, E. A. Koutsoloukas, S. H. Kapellaki, I. S. Venieris, "Distributed Service Provision using Open APIs-based middleware: "OSA/Parlay vs. JAIN" Performance Evaluation Study", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 80, Issue 5, p.p. 765-777, May 2007, DOI: 10.1016/j.jss.2006.06.035.
Ετεροαναφορές: 11
2007
J6. G. V. Lioudakis, E. A. Koutsoloukas, N. L. Dellas, N. D. Tselikas, S. H. Kapellaki, G. N. Prezerakos, D. I. Kaklamani, I. S. Venieris, "A Middleware Architecture for Privacy Protection", Computer Network Journal (Elsevier), Volume 51, Issue 16, p.p. 4679-4696, November 2007, DOI: 10.1016/j.comnet.2007.06.010.
Ετεροαναφορές: 65
2007
J7. N. Pleros, K. Tsagkaris, N. D. Tselikas, "A moving extended cell concept for seamless communication in 60 GHz radio-over-fiber networks," IEEE Communications Letters, vol.12, no.11, pp.852-854, November 2008, DOI: 10.1109/LCOMM.2008.080843.
Ετεροαναφορές: 33
2008
J8. C. A. Papagianni, N. D. Tselikas, E. A Kosmatos, S. Papapanagiotou, I. S Venieris "Performance evaluation study for QoS-aware triple play services over entry-level xDSL connections", Journal of Network and Computer Applications (Elsevier), Volume 32, Issue 1, January 2009, Pages 215-225, DOI: 10.1016/j.jnca.2008.03.006.
Ετεροαναφορές: 14
2009
J9. N. Pleros, K. Vyrsokinos, K. Tsagkaris, N.D. Tselikas, "A 60 GHz Radio-Over-Fiber Network Architecture for Seamless Communication With High Mobility", IEEE Journal of Lightwave Technology, Volume: 27, Issue: 12, pp. 1957-1967, June 15, 2009, DOI: 10.1109/JLT.2009.2022505.
Ετεροαναφορές: 105
2009
J10. Georgia M. Kapitsaki, George N. Prezerakos, Nikolaos D. Tselikas, Iakovos S. Venieris, "Context-aware service engineering: A survey", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 82, Issue 8, Pages 1285-1297, August 2009, DOI: 10.1016/j.jss.2009.02.026.
Ετεροαναφορές: 158
2009
J11. C. Papagianni, K. Papadopoulos, C. Pappas, N. D. Tselikas, D. Kaklamani, I. S. Venieris "Particle Swarm Optimization for Communication Network Design", Analele Universitatii din Timisoara, Seria Matematica-Informatica, Volume XLVII, Issue 2, pp. 65-94, 2011.
Ετεροαναφορές:  -
2011
J12. Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas, Anthony C. Boucouvalas "Integrating RFIDs and Smart Objects into a Unified Internet of Things Architecture", Journal of Advances in Internet of Things, Vol.1 No.1, pp.5-12, 2011, DOI: 10.4236/ait.2011.11002
Ετεροαναφορές: 280
2011
J13. Ioannis K. Chaniotis, Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Nikolaos D. Tselikas, "Is Node.js a viable option for building modern web applications? A performance evaluation study", Computing, Springer, pp. 1-22, March 2014, DOI: 10.1007/s00607-014-0394-9.
Ετεροαναφορές: 142
2014
J14. Georgia M. Kapitsaki, Nikolaos D. Tselikas and Ioannis E. Foukarakis, "An insight into license tools for open source software systems", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 102, Pages 72-87, April 2015, DOI: 10.1016/j.jss.2014.12.050.
Ετεροαναφορές: 49
2015
J15. Nikolaos D. Tselikas, Evangelos A. Kosmatos, Nikos C. Sagias, "Packet loss optimization applying handoff algorithms in high-mobility radio-over-fiber networks A mathematical analysis," The Mediterranean Journal of Computers and Networks, pp.390-399, Vol. 11, No. 4, 2015.
Ετεροαναφορές:  -
2015
J16. Evangelos A. Kosmatos and Nikolaos D. Tselikas, "Dominant handover algorithms for vehicular Radio-over-Fiber networks at 60 GHz: A performance evaluation study", Performance Evaluation (Elsevier), Vol. 102, Pages 21-33, Aug. 2016, DOI: 10.1016/j.peva.2016.05.001
Ετεροαναφορές:  -
2016
J17. Georgia M. Kapitsaki, Frederik Kramer and Nikolaos D. Tselikas, "Automating the license compatibility process in open source software with SPDX", Journal of Systems and Software (Elsevier), Vol. 131, Pages 386-401, Sept. 2017, DOI: 10.1016/j.jss.2016.06.064
Ετεροαναφορές: 37
2017
J18. Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Nikolaos D. Tselikas and Georgia M. Kapitsaki, "Enhancing C/C++ based OSS development and discoverability with CBRJS: A Rust/Node. js/WebAssembly framework for repackaging legacy codebases", Journal of Systems and Software (Elsevier), Vol. 157, Nov. 2019, DOI: 10.1016/j.jss.2019.110395
Ετεροαναφορές: 3
2019
J19. T. S. Sklirou, A. Andreopoulou, A. Georgaki, N. D. Tselikas, "Introducing Secondary Education Students to Programming through Sound Alerts", European Journal of Engineering Research and Science, Vol. 5(12), Dec. 2020, DOI: 10.24018/ejers.2020.5.12.2298
Ετεροαναφορές: 2
2020
J20. Kleanthis G. Gatziolis, Nikolaos D. Tselikas and Ioannis D. Moscholios, "Adaptive User Profiling in E-Commerce and Administration of Public Services", Future Internet 2022, Vol. 14(5), 144. DOI: https://doi.org/10.3390/fi14050144
Ετεροαναφορές: 3
2022
J21. Konstantinos I. Roumeliotis and Nikolaos D. Tselikas, "Evaluating Progressive Web App Accessibility for People with Disabilities". Network. 2022; 2(2): 350-369. DOI: https://doi.org/10.3390/network2020022
Ετεροαναφορές: 11
2022
J22. Konstantinos I. Roumeliotis, Nikolaos D. Tselikas and Christos Tryfonopoulos, "Greek Hotels’ Web Traffic: A Comparative Study Based on Search Engine Optimization Techniques and Technologies". Digital 2 (3), 379-400. DOI: https://doi.org/10.3390/digital2030021
Ετεροαναφορές: 1
2022
J23. Konstantinos I. Roumeliotis, Nikolaos D. Tselikas and Dimitrios K. Nasiopoulos, "Airlines’ Sustainability Study Based on Search Engine Optimization Techniques and Technologies". Sustainability 2022, Vol 14 (18), 11225. DOI: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11225
Ετεροαναφορές: 6
2022
J24. Konstantinos I. Roumeliotis and Nikolaos D. Tselikas, "An effective SEO techniques and technologies guide-map". Journal of Web Engineering, Vol 21, Issue 5, pp. 1603–1650 . DOI: https://doi.org/10.13052/jwe1540-9589.21510
Ετεροαναφορές: 3
2022
J25. Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou and Nikolaos D Tselikas, "Complementing JavaScript in High-Performance Node.js and Web Applications with Rust and WebAssembly". Electronics, 11 (19), 3217, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics11193217
Ετεροαναφορές: 3
2022
J26. Georgia M. Kapitsaki, Nikolaos D Tselikas, Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Maria Papoutsoglou, "Help me with this: A categorization of open source software problems". Information and Software Technology (Elsevier), Vol 152, Dec. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107034
Ετεροαναφορές:  -
2022
J27. Konstantinos I. Roumeliotis and Nikolaos D. Tselikas, "ChatGPT and Open-AI Models: A Preliminary Review". Future Internet 2023, Vol. 15(6), 192. DOI: https://doi.org/10.3390/fi15060192
Ετεροαναφορές: 22
2023
J28. Orestis N. Zestas, Dimitrios N. Soumis, Kyriakos D. Kyriakou, Kyriaki Seklou and Nikolaos D. Tselikas, "A computer-vision based hand rehabilitation assessment suite". AEU-International Journal of Electronics and Communications (Elsevier) 2023, Vol. 169, DOI: https://doi.org/10.1016/j.aeue.2023.154762
Ετεροαναφορές: 2
2023
J29. Kyriaki Seklou, Panagiotis Kokkinos, Vassilis Poulopoulos and Nikolaos D Tselikas, "SENITY: An emulator for smart energy management of 5G-connected households". AEU-International Journal of Electronics and Communications (Elsevier) 2023, Vol. 169, DOI: https://doi.org/10.1016/j.aeue.2023.154757
Ετεροαναφορές:  -
2023
J30. Orestis N. Zestas and Nikolaos D. Tselikas, "Sollerman Hand Function Sub-Test “Write with a Pen”: A Computer-Vision-Based Approach in Rehabilitation Assessment". Sensors 2023, Vol. 23(14), 6449. DOI: https://doi.org/10.3390/s23146449
Ετεροαναφορές:  -
2023
J31. Konstantinos I. Roumeliotis, Nikolaos D. Tselikas and Dimitrios K. Nasiopoulos, "Unveiling Sustainability in Ecommerce: GPT-Powered Software for Identifying Sustainable Product Features". Sustainability 2023, Vol. 15(15), 12015. DOI: https://doi.org/10.3390/su151512015
Ετεροαναφορές:  -
2023
Συνέδρια
C1. P. Giannakakis, N. Tselikas, G. Leoleis, I. Venieris, "Architectural framework for the development of an integrated PSTN and Internet network environment", on proceedings of ComCon8 Conference, Rethymno, Greece, July 2001
Ετεροαναφορές:  -
2001
C2. A. Papadakis, E. Chaniotakis, N. Tselikas, G. Leoleis, I. Venieris "Parlay and Mobile Agents in a Homogenized Service Provision Architecture", on proceedings European Conference on Universal Multiservice Networks (IEEE ECUMN02), Colmar, France, April 2002
Ετεροαναφορές: 6
2002
C3. N. Tselikas , S. Kapellaki, E. Koutsoloukas, I. S. Venieris, "Architectural framework for resource management optimization over heterogeneous wireless networks", on proceedings of SPIE's International Symposium on ITCom'03, Orlando, Florida, USA, 7-11 Sept. 2003
Ετεροαναφορές: 3
2003
C4. N. Tselikas, S. Kapellaki, E. Koutsoloukas, S. Maniatis, I. Venieris, "OSA/Parlay based middleware architecture for homogeneous service provision in Next Generation Networks", on proceedings of Networking 2004 Conference, NGNM'04 Workshop, 14 May 2004.
Ετεροαναφορές: 3
2004
C5. E. Koutsoloukas, S. Kapellaki, J. Papanis, N. Dellas, N. Tselikas, G. N. Prezerakos, D. I. Kaklamani, I. S. Venieris, "Specification of context-aware mobile services over a distributed brokerage framework: The ubiquitous Media Streaming example", on proceedings of SoftCOM 2004 conference (International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks), October 11-13, 2004 Split, (Croatia), Venice (Italy)
Ετεροαναφορές: 1
2004
C6. S. I. Kapellaki, G. N. Glossiotis, N. D. Tselikas, G. N. Prezerakos, I. S. Venieris "An Intelligent Architecture for real-time monitoring and control in industrial environments", presented on IFAC-MIM'04 conference (IFAC Conference on Manufacturing, Modelling, Management and Control) October 21-22, 2004, Athens, Greece (proceedings by Elsevier)
Ετεροαναφορές:  -
2004
C7. S. Kapellaki, N. Tselikas, E. Chaniotakis, E. Koutsoloukas, G. Prezerakos and I. Venieris, "The "Le" interface: Performance Evaluation of 2-tier and 3-tier 3GPP compliant realizations", on proceedings of IEEE ICC 2005, (IEEE International Conference on Communications), pp. 1423-1427, May 18, 2005 Seoul (S. Korea)
Ετεροαναφορές: 4
2005
C8. E. Koutsoloukas, S. Kapellaki, G.N. Prezerakos, N. Tselikas, I.S. Venieris, D. I. Kaklamani, "Asynchronous event-based communication across Service Brokers", on proceedings of European Wireless 2006 Conference, April 2 - 5, 2006, Athens, Greece
Ετεροαναφορές:  -
2006
C9. E. A. Koutsoloukas, S. H. Kapellaki, N. D. Tselikas, N. L. Dellas, J. P. Papanis, G. N. Prezerakos, I. S. Venieris, "An event based communication middleware for personalized service provision: design & evaluation" on proceedings of Networking 2006 Conference, NGNM'06 Workshop, 19 May 2006, Coimbra, Portugal
Ετεροαναφορές:  -
2006
C10. G. P. Sotiropoulos, D. K. Styliaras, E. A. Kosmatos, C. A. Papagianni, N. D. Tselikas and I. S. Venieris, "Triple Play Service Simulation and Packet Scheduling Performance Evaluation", on proceedings of IEEE ICDT Conference, August 2006, Cap Esterel, Cote d'Azur, France
Ετεροαναφορές: 10
2006
C11. G. Bartolomeo, N. Blefari Melazzi, S. Kapellaki, E. Koutsoloukas, F. Martire, G. N. Prezerakos, S. Salsano, N. D. Tselikas, I. S. Venieris, "The Simplicity project and its demonstrator: improving ease of use and personalization of ICT services", on proceedings of IEEE GLOBECOM 2006 Conference, November 2006, San Francisco, California, USA
Ετεροαναφορές: 3
2006
C12. G. N. Prezerakos, N. D. Tselikas, G. Cortese, "Model-driven Composition of Context-aware Web Services Using ContextUML and Aspects", on proceedings of IEEE International Conference on Web Services 2007 (IEEE ICWS 2007), Salt Lake City, Utah, USA, July 9-13, 2007
Ετεροαναφορές: 62
2007
C13. I. E. Foukarakis, V. Atlamazoglou, N. Papandreou, T. Thireou, N. D. Tselikas, D. I. Kaklamani, E Eliopoulos "Grid Enabled Simulation of 3D Folding Of Proteins By Predicting Critical Amino Acid Positions", in proceedings of HellasGrid, European Conference, 10-11 Jan. 2008, Athens, Greece
Ετεροαναφορές:  -
2008
C14. T.E. Athanaileas, N.D. Tselikas, G.V. Tsoulos, D.I. Kaklamani, "An Agent-Based Framework for Integrating Mobility into Grid Services", in proceedings of ACM Mobilware'08 Conference (ACM International Conference on MOBILe Wireless MiddleWARE, Operating Systems and Applications), February 12-15, 2008, Innsbruck, Austria
Ετεροαναφορές: 24
2008
C15. C. A. Papagianni, N. D. Tselikas, E. A. Kosmatos, A. Papadakis, T. Keutgen, D. I. Kaklamani, I. S. Venieris "A Complete Content Production and Delivery System in a Controlled Multimedia Network", in proceedings of IEEE International Symposium on Computers and Communications (IEEE ISCC 2008), July 6 - 9, 2008, Marrakech, Morocco.
Ετεροαναφορές: 1
2008
C16. D. A. Kateros, G. M. Kapitsaki, N. D. Tselikas and I. S. Venieris, "A Methodology for Model-Driven Web Application Composition", in proceedings of IEEE International Conference on Services Computing (IEEE SCC 2008), July 8-11, 2008, Honolulu, USA
Ετεροαναφορές: 14
2008
C17. T. Klikas, D. Koromilas, P. Nostimos, G. Margaritis, A. C. Boucouvalas, N. D. Tselikas "The Bungled Road Project: An advanced Web 2.0 Application", in proceedings of International Scientific Conference (eRA - 3) for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, 21 September 2008, Aegina island, Greece
Ετεροαναφορές:  -
2008
C18. C. Papagianni, K. Papadopoulos, C. Pappas, N. D. Tselikas, "Communication Network Design Using Particle Swarm Optimization", in proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology (IEEE IMCSIT 2008), Page(s):915 - 920, 20-22 October 2008, Wisla, Poland
Ετεροαναφορές: 40
2008
C19. C. Papagianni, G. Karagiannis, N. D. Tselikas, E. Sfakianakis, I. P. Chochliouros, D. Kabilafkas, T. Cinkler, L. Westberg, P. Sjodin, M. Hidell, S. Heemstra de Groot, T. Kontos, C. Katsigiannis, C. Pappas, A. Antonakopoulou, I. S. Venieris, "Supporting End-to-End Resource Virtualization for Web 2.0 Applications Using Service Oriented Architecture", in proceedings of IEEE GLOBECOM Workshops (IFSOI), Nov. 30 - Dec. 4 2008, New Orleans, LA, USA
Ετεροαναφορές: 3
2008
C20. G. M. Kapitsaki, D. A. Kateros, C. A. Pappas, N. D. Tselikas, I. S. Venieris, "Model-Driven Development of Composite Web Applications" , in proceedings of 10th ACM International Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services (ACM iiWAS 2008), 24-26 Nov. Linz, Austria
Ετεροαναφορές: 12
2008
C21. K. Tsagkaris, N. D. Tselikas, N. Pleros, "A Handover scheme based on Moving Extended Cells for 60 GHz Radio-over-Fiber networks", IEEE ICC 2009, (IEEE International Conference on Communications), June 14-18, 2009, Dresden, Germany
Ετεροαναφορές: 19
2009
C22. K. Tsagkaris, K. Vyrsokinos, N. Pleros, N.D. Tselikas, "Seamless Communication in Picocellular 60GHz Radio-over-Fiber Networks", IEEE/LEOS Summer Topicals Meeting on Radio-over-Fiber Access Networks, 20-22 July 2009, Newport Beach, California, USA
Ετεροαναφορές: 4
2009
C23. Christos K. Datsikas, Kostas P. Peppas, Nikos C. Sagias, Nikolaos D. Tselikas, George S. Tombras "Bit Error and Outage Probability of Serial Relaying Communication Systems", in proceedings of 14th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2010, Sept. 10-12, Tripoli, Greece, pp. 85-88.
Ετεροαναφορές:  -
2010
C24. Nikolaos D. Tselikas, George S. Tselikis, Nikos C. Sagias "Software and Middleware Technologies Based on Open APIs and Protocols for Modern Service Provision in Telecoms", in proceedings of 14th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2010, Sept. 10-12, Tripoli, Greece, pp. 33-37.
Ετεροαναφορές: 3
2010
C25. Athanasios Keskempes, Anthony Roussos, Nikolaos D. Tselikas and Anthony C. Boucouvalas "Seismicity online grid map for regional earthquake activity studies", in proceedings of 15th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2011, Sept. 30 - Oct. 2, Kastoria, Greece, pp. 321-329.
Ετεροαναφορές: 1
2011
C26. Ioannis E. Foukarakis, Georgia M. Kapitsaki, Nikolaos D. Tselikas "Choosing licenses in free open source software", in Proceedings of the 24th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE 2012), Redwood City, California, USA, July 1-3, 2012, pp. 200-204.
Ετεροαναφορές: 10
2012
C27. Aristidis P. Athanasiou, Charalampos N. Raftopoulos, Eleftherios D. Thanos, Georgios V. Kritharellis, Nikolaos D. Tselikas, Ioannis E. Foukarakis, Anthony C. Boucouvalas, "Towards privacy-aware target advertising", in proceedings of 16th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2012, Oct. 5-7, 2012, Piraeus, Greece, pp. 133-137.
Ετεροαναφορές: 5
2012
C28. Dimitrios P. Soukaras, Ioannis K. Chaniotis, Ioannis G. Karagiannis, Ilianna S. Stampologlou, Christianna A. Triantafyllou, Nikolaos D. Tselikas, Ioannis E. Foukarakis, Anthony C. Boucouvalas, "Augmented audio reality mobile application specially designed for visually impaired people", in proceedings of 16th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2012, Oct. 5-7, 2012, Piraeus, Greece, pp. 13-18.
Ετεροαναφορές: 4
2012
C29. Maria Samarakou, Emmanouil Fylladitakis, Pantelis Prentakis, Andreas Papadakis, John Gelegenis, Grammatiki Tsaganou, Nikolaos Tselikas, "A student diagnosing and evaluation system for laboratory-based academic exercises", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013, (SITE 2013), March 25, 2013, New Orleans, Louisiana, USA.
Ετεροαναφορές: 3
2013
C30. Andreas Papadakis, Maria Samarakou, Pantelis Prentakis, Nikolaos Tselikas, Grammatiki Tsaganou, "Enhancing Laboratory Experience and Assessment through Monitoring and Processing of Students' Activities", IEEE Global Engineering Education Conference (IEEE EDUCON 2013), 13-15 March 2013, Berlin, Germany.
Ετεροαναφορές: 2
2013
C31. Ioannis K. Chaniotis, Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, and Nikolaos D. Tselikas, "Proximity: A Real-Time, Location Aware Social Web Application Built with Node.js and AngularJS", 10th International Conference on Mobile Web Information Systems (MobiWIS 2013), August 26-29, 2013, Paphos, Cyprus.
Ετεροαναφορές: 11
2013
C32. M. I. Tourlos, A.I. N. Paraskevopoulos, C. T. Pezirkianidis, S. S. Stavrianidis, I. A. Pavlopoulos, G. S. Tselikis, N. D. Tselikas and A. C. Boucouvalas, "A Real Virtuality Application: the Real Farmer Game", The Fifth International Conference on Emerging Network Intelligence, EMERGING 2013, September 29 - October 3, 2013 - Porto, Portugal.
Ετεροαναφορές:  -
2013
C33. Nikolaos D. Tselikas, Evangelos A. Kosmatos, Anthony C. Boucouvalas, "Performance Evaluation of Handoff Algorithms applied in Vehicular 60GHz Radio-over-Fiber Networks", 8th ACM Workshop on Performance Monitoring and Measurement of Heterogeneous Wireless and Wired Networks, Nov. 1-8, Barcelona, Spain.
Ετεροαναφορές: 8
2013
C34. Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas and Anthony C. Boucouvalas "Evaluating Dominant Handoff Schemes for Vehicular Radio-over-Fiber Networks @60GHz", 11th IEEE Consumer Communications and Networking Conference (IEEE CCNC 2014), Jan. 10-13, 2014, Las Vegas, Nevada, USA.
Ετεροαναφορές: 10
2014
C35. Nikolaos D. Tselikas, Maria Samarakou, Dimitrios Karolidis, Pantelis Prentakis and Spyros Athineos, "Automatic Plagiarism Detection in Programming Laboratory Courses", 7th International Conference on Information Systems, IADIS-IS 2014, pp. 232-238, Madrid, Spain, Feb. 28 - Mar. 2, 2014.
Ετεροαναφορές: 1
2014
C36. N. C. Sagias, R. K. Mallik, and N. D. Tselikas, "Asymptotic analysis for dual-hop communication networks with PSK and imperfect CSI", IEEE International Conference on Wireless Communications and Networking Conference (IEEE WCNC 2014), pp. 869-874, Instanbul, Turkey, 6-9 April 2014.
Ετεροαναφορές: 3
2014
C37. Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas, and Nikos C. Sagias, "Minimizing Packet Loss in High-mobility Radio-over-fiber Networks", 9th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (CSNDSP 2014), pp.117-121, Manchester, UK, 23-25 July 2014.
Ετεροαναφορές: 2
2014
C38. Nikolaos D. Tselikas and Evangelos A. Kosmatos, "A Handoff Algorithm for Packet Loss Optimization in Vehicular Radio-over-Fiber Picocellular Networks", 3rd IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo (IEEE ICCVE), Vienna, Austria, Nov. 3-7, 2014.
Ετεροαναφορές: 3
2014
C39. Nikolaos D. Tselikas, Evangelos A. Kosmatos and Anthony C. Boucouvalas, "The Moving Extended N-Cells Handover Algorithm in Vehicular Radio-over-Fiber Networks at 60GHz", 19th IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks (IEEE CAMAD 2014), pp. 158-162, Athens, Greece, Dec. 1-3, 2014.
Ετεροαναφορές: 2
2014
C40. Nikolaos D. Tselikas and Evangelos A. Kosmatos, "Handoff Algorithms in Vehicular Radio-over-Fiber Networks: Packet Loss Mathematical Analysis and Performance Evaluation Study", 12th IEEE Consumer Communications and Networking Conference (IEEE CCNC 2015), Jan. 9-12, 2015, Las Vegas, Nevada, USA.
Ετεροαναφορές: 2
2015
C41. Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Ioannis K. Chaniotis, and Nikolaos D. Tselikas, "The GPM meta-transcompiler: Harmonizing JavaScript-oriented Web Development with the upcoming ECMAScript 6 “Harmony” Specification", 12th IEEE Consumer Communications and Networking Conference (IEEE CCNC 2015), Jan. 9-12, 2015, Las Vegas, Nevada, USA.
Ετεροαναφορές: 10
2015
C42. Andreas Papadakis, Nikolaos Tselikas, Maria Samarakou and Pantelis Prentakis, "Assessing Students Approaches in the context of Telecommunications Services Provision", IEEE Global Engineering Education Conference (IEEE EDUCON 2015), 18-20 March 2015, Tallinn, Estonia.
Ετεροαναφορές:  -
2015
C43. Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas, Anthony C. Boucouvalas, Kostas Tsagkaris, Sofia Kapellaki and Nikos Pleros, "Introducing Call Admission Control Policies in Handoff Algorithms’ Modeling for Radio-over-Fiber Networks at 60 GHz", IEEE International Conference on Computer, Information, and Telecommunication Systems (IEEE CITS 2015), July 15-17, 2015, Gijon, Spain.
Ετεροαναφορές:  -
2015
C44. Nikolaos D. Tselikas, "A Markov Model Combining Handover Algorithms with Call Admission Control Policies in Vehicular RoF Networks at 60 GHz", 18th IEEE International Conference on Transparent Optical Networks (IEEE ICTON 2016), July 10-14, 2016, Trento, Italy.
Ετεροαναφορές: 3
2016
C45. Panagiotis T. Koziokas, Nikolaos D. Tselikas, George S. Tselikis, "Usability Testing of Mobile Applications: Web vs. Hybrid Apps", in proceedings of 21st Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2017, Sept. 27-30, Larisa, Greece.
Ετεροαναφορές: 9
2017
C46. Nikolaos D. Tselikas, "Handoff in picocellular mobile networks with fast-moving users: Problems and Solutions", in proceedings of 21st Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2017, Sept. 27-30, Larisa, Greece.
Ετεροαναφορές:  -
2017
C47. Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Nikolaos D. Tselikas and Georgia M. Kapitsaki, "Improving C/C++ Open Source Software discoverability by utilizing Rust and Node.js ecosystems", 14th International Conference on Open Source Systems (OSS 2018), Athens, Greece, June 8-10, 2018.
Ετεροαναφορές: 2
2018
C48. K. Seklou, P. Kokkinos, N.D. Tselikas and A.C. Boukouvalas, "Monitoring and management of home appliances with NETCONF and YANG", in proceedings of 23rd Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2019, pp 25-32, Nov. 28-30, Nicosia, Cyprus.
Ετεροαναφορές: 4
2019
C49. S. Blionas, G. Doukas, K. Doukas and N.D. Tselikas, "A Flexible/Scalable IoT Server Node testbed, from Gateway to Edge Computing. A Smart Home Use Case", in proceedings of Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET 2019), Nov. 8-9, 2019, Volos, Greece.
Ετεροαναφορές: 1
2019
C50. Konstantinos I. Roumeliotis and Nikolaos D. Tselikas, "Search Engine Optimization Techniques: The Story of an Old-Fashioned Website", in proceedings of International Conference on Business Intelligence & Modelling, pp 47-55, 2019.
Ετεροαναφορές: 3
2019
C51. Konstantinos I. Roumeliotis and Nikolaos D. Tselikas, "Accelerated Mobile Pages: A Comparative Study", in proceedings of International Conference on Business Intelligence & Modelling, pp 57-63, 2019.
Ετεροαναφορές: 1
2019
C52. Dimitrios N Soumis, Orestis N Zestas, Kyriakos D Kyriakou, Kyriaki Seklou and Nikolaos D Tselikas, "Digital Version of the “Open/Close Zip” Subtest included in the Sollerman Hand Function Test", in proceedings of IEEE Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET 2022), Tripolis, Greece, 2022.
Ετεροαναφορές: 4
2022
C53. Kyriaki Seklou, Panagiotis Kokkinos, Vassilis Poulopoulos and Nikolaos D Tselikas, "SENITY: An Emulator for Smart Energy Management of Households in a City", in proceedings of IEEE Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET 2022), Tripolis, Greece, 2022.
Ετεροαναφορές: 1
2022
C54. Orestis N Zestas, Dimitrios N Soumis, Kyriakos D Kyriakou, Kyriaki Seklou and Nikolaos D Tselikas, "The Computer Vision Box & Block Test in Rehabilitation Assessment", in proceedings of IEEE Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET 2022), Tripolis, Greece, 2022.
Ετεροαναφορές: 4
2022